- 16%

Polis Yönetimi ve Hukuku

İstek listesine ekleİstek listesine eklendiİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmak için Ekle

40,32TL

SKU: 0000000501149 Kategori:

<br/>"Toplumun huzurunun ve güvenliğinin sağlanması, devletin ‘devlet olma’ gereğinden kaynaklanan bir görevi ve nitelikli bir kamu hizmetidir. Tüm özgürlükler de ancak huzur ve güvenliği sağlanılmış bir toplumda güvenli olarak kullanılabilir. Toplumun huzur ve güveninin korunmasına ilişkin kolluk faaliyetleri, kollama göreviyle görevlendirilmiş kuruluşlar ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan kolluk görevlilerince yerine getirilir.<br><br>Kolluk da, yetkilerini yerine kullanırken temel hak ve hürriyetle aykırı davranmamalıdır; diğer bir ifadeyle, kanunlarla verilen yetkilerinin dışına çıkılmamalıdır. Hukuka bağlı devletlerde "temel hak ve hürriyetlerin sınırı" ile "kamu düzeninin korunması gerekleri" arasında makul bir denge kurulmalı ve kolluğa kanunla yetki verilirken de bu ölçütlere uygun davranılmalıdır. <br><br>Bu mercekten bakılırsa, kolluk faaliyetleri iki yönlü faaliyetler olup yetkiyi hukuka uygun kullanması bakımından kolluk görevlisine itina görevi yüklemekte, buna karşılık kolluk hizmetlerinden yararlananlara veya kolluk müdahalesi ile muhatap olanlara da "kolluk yetkilerinin kanunlara uygun kullanılmasını" talep edebilme imkânı vermektedir.<br><br>İşte bu çalışma, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi, hem kolluk görevlilerine hem de kolluk faaliyetleri ile muhatap olabilecek herkese, kolluk görev ve yetkilerine ilişkin bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Herkesi ilgilendiren bu kitabın okurlara yararlı olması dileklerimle…"<br>(Arka Kapak)<br/><br/><br/><br/><b>Sayfa Sayısı: </b>522<br/><br/><b>Baskı Yılı: </b>2007<br/><br/><br/><b>Dili: </b>Türkçe<br/><b>Yayınevi: </b>Nobel Akademik Yayıncılık

Ayarlarda kaydı etkinleştir-genel
Öğeleri karşılaştır
  • Toplam (0)
Karşılaştırılmak